Skip to main content

Posts

Featured

Hyvästit Ramadanille

Ramadanin viimeiset 10 yötä ovat jalokiviä Ramadanin kruunussa. Nyt on se aika, jota he, jotka etsivät Herraansa, odottavat koko vuoden.  Allah sanoo Koraanissa:  2:183 - َنو ُ ق َّتَت ْم ُ ك َّ لَع َ ل ْم ُ كِلْبَق نِم َنیِذ َّ لا ى َ لَع َبِت ُ ك اَمَك ُماَی  ِّصلا ُم ُ كْی َ لَع َبِت ُ ك اوُنَمآ َنیِذ َّ لا اَه ُّی َ أ اَی اًرْیَخ َع َّو َ طَت نَمَف ۖ ٍ نیِكْسِم ُماَع َ ط ٌ ةَیْدِف ُهَنو ُ قیِطُی َنیِذ َّ لا ى َ لَعَو ۚ َرَخ ُ أ ٍ ما َّی َ أ ْن ِّم ٌة َّدِعَف ٍ رَفَس ٰ ى َ لَع ْو َ أ ا ًضی ِ ر َّم م ُ كنِم َناَك نَمَف ۚ ٍتاَدوُدْع َّم اًما َّی َ أ 2:184 - َنوُم َ لْعَت ْمُتن ُ ك ن ِ إ ۖ ْم ُ ك َّ ل ٌرْیَخ اوُمو ُصَت ن َ أَو ۚ ُه َّ ل ٌرْیَخ َوُهَف  Teidän, jotka uskotte, tulee paastota, samoin kuin piti paastota niidenkin, jotka ennen teitä elivät, jotta karttaisitte pahaa.  (Paastottava on) määrätyt päivät. Mutta jos joku teistäon sairas tai matkoilla, on hänen paastottava joinakin muina päivinä, ja niiden, jotka siihen pystyvät, on paaston korvaukseksi ravittava joi

Latest Posts

Ridhaa - tyytyväisyys Allahin säätämään

Ajan merkitys - Suura al-Asrin selitystä

Q&A : Eriävät mielipiteet - luotettavan oppineen määritelmä

Asmaa ul Husna : Luku 2 Ar-Rahmaan, Ar-Raheem